Ochrona perymetryczna obiektów

Zamów E-Fakturę wspieraj ekologię
Systemy ochrony perymetrycznej są przeznaczone między innymi do ochrony dużych obiektów i stref wyłączonych z ruchu. Specyfika takich obiektów wyklucza możliwość wykonywania na nich instalacji alarmowych opartych na tradycyjnym systemie SSWiN lub klasycznej ochrony fizycznej. Zadaniem systemu jest przeciwdziałanie wtargnięciom na monitorowany teren, a tym samym uniemożliwienie wyrządzenia szkód i zakłócania właściwego funkcjonowania obiektu. Sprawdzonym i z powodzeniem stosowanym przez Juwentus rozwiązaniem, mającym na celu zabezpieczenie terenu przed osobami niepowołanymi jest monitoring wideo z inteligentną analizą obrazu. 

Systemy wideo oparte na analityce obrazu mogą działać 24 godziny na dobę i automatycznie wykrywać zdefiniowane zagrożenia takie jak przekroczenie wirtualnej granicy czy też naruszenie strefy. Wygenerowany sygnał alarmowy jest przesyłany bezpośrednio do naszego Centrum Monitorowania Alarmów co pozwala nam na natychmiastową reakcję na zagrożenie. Wykorzystujemy zarówno systemy oparte na zaawansowanych algorytmach matematycznych jak i sztucznej inteligencji. Każdy obiekt posiada swoją specyfikę, dlatego wszystkie projekty wykonujemy indywidualnie dopasowując zastosowaną technologię do panujących warunków środowiskowych. Rozwiązania ochrony perymetrycznej możemy rozbudować o systemy kontroli dostępu oparte na odczycie tablic rejestracyjnych. Dzięki temu autoryzowane pojazdy będą wpuszczane na ochraniany teren automatyczne. Dodatkowo nasze Centrum Monitorowania Alarmów może pełnić funkcję wirtualnej recepcji. Oznacza to, że operator CMA Juwentus będzie mógł zdalnie obsłużyć zdarzenia związane z kontrolą dostępu do obiektu.

Zaawansowana analityka wideo wykorzystywana w systemach Juwentus, jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne i drgania obrazu. Precyzyjnie wykrywa obiekty, znajdujące się w monitorowanej strefie. Jednoczenie charakteryzuje się niską podatnością na fałszywe alarmy. Analityka obrazu wideo działa przez całą dobę, analizując w czasie rzeczywistym obraz przesyłany z kamer. W odróżnieniu od systemu ochrony stacjonarnej realizowanej przez agentów ochrony monitorowany obszar jest pod stałą obserwacją, jest to kluczowe na dużych obiektach. W ten sposób można monitorować te obszary, gdzie długie przebywanie osób niepożądanych może wyrządzić duże straty.

Odpowiednie dobranie podzespołów systemu i ich poprawna konfiguracja, gwarantują jej bezawaryjną pracę i wykrywanie niepożądanych zdarzeń zgodnie z założonymi kryteriami. Wykonaliśmy bardzo dużo instalacji bazujących na monitoringu z analityką wideo i doskonale wiemy jak zaprojektować efektywny system ochrony perymetrycznej. Kluczowym argumentem dla wyboru tego rodzaju systemu jest jej realny wpływ na optymalizację kosztów i efektywności ochrony obiektu.

Zobacz też

Monitoring GPS dla łodzi i jachtów do doskonałe zabezpieczenie przed kradzieżą. Dzięki lokalizacji możesz nie tylko mieć podgląd do aktualnej lokalizacji pojazdu, ale również wyznaczać strefy w których będą się one mogły bezpiecznie poruszać. Każde wypłynięcie poza ustalone granice wywoła alarm o którym zostaniesz powiadomiony.

Ochrona placu budowy jest szczególnie trudna do zrealizowania ze względu na ciągle zmieniające się warunki otoczenia. Ważne jest nie tylko zabezpieczenie wartościowych materiałów budowalnych, ale także pracowników i maszyn. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie monitoringu z analityką wideo.

Sprawdź również...

KONTROLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Korzystając z naszego monitoringu GPS, zyskają Państwo pewność, że pojazdy służbowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i eksploatowane we właściwy sposób. Aplikacja mobilna umożliwi wygenerowanie raportów z przebytych tras, kosztów paliwa oraz stylu jazdy danego kierowcy.

1