JAK DZIAŁAMY?

WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA

WIELOSTOPNIOWA OCHRONA

Nasz zintegrowany model ochrony, poza agentami na posterunkach, obejmuje dwóch dedykowanych koordynatorów ochrony, którzy będą odpowiedzialni za codzienne kontakty z Państwem, obsadę obiektu, szkolenia, wdrożenie i kontrolę przestrzegania procedur ochrony. Kolejnym ogniwem są operatorzy naszego całodobowego Centrum Monitorowania, którzy będą analizować wszystkie sygnały alarmowe z Państwa obiektu oraz zdalnie monitorować przebieg obchodów wokół budynków i ogrodzenia. W sytuacji zagrożenia agenci ochrony będą korzystać ze wsparcia naszych załóg interwencyjnych.

Lider zespołu ochrony

Dla Państwa wygody oraz usprawnienia komunikacji wskazujemy lidera zespołu ochrony, agenta ochrony o wysokich kompetencjach i doświadczeniu, który będzie obecny codziennie na posterunku. Rolą lidera jest przekazywanie Państwa oczekiwań i dyspozycji pozostałym agentom ochrony oraz przedstawianie Państwu rzetelnych raportów w formie ustnej lub za pomocą elektronicznej książki ochrony.

Lider zespołu ochrony
Elektroniczna książka ochrony

Elektroniczna książka ochrony

Zawiera raporty składane przez agentów ochrony, bieżącą dokumentację istotnych wydarzeń – wykaz awarii i stwierdzonych usterek, wizyt serwisowych, numery plomb na naczepach czy rejestr gości. Zapewnimy Państwu możliwość zdalnego wydawania dyspozycji całemu zespołowi agentów, prowadzenia dialogu z liderem ochrony i bieżącą kontrolę nad kwestiami ważnymi dla prawidłowej pracy centrum.

JAKI JEST ZAKRES NASZEJ OCHRONY?

Kontrola ruchu pojazdów

Poprowadzimy monitoring i kontrolę przewozu towarów – sprawdzimy listy przewozowe, naczepy, skontrolujemy stan plomb przestrzeni ładunkowych. Zarejestrujemy i przechowamy dokumenty związane z przewozem ładunku. Będziemy ewidencjonować pojazdy wjeżdżające i parkujące na terenie Państwa centrum logistycznego – w formie elektronicznej lub papierowej.

Kontrola ruchu pojazdów
Kontrola ruchu osobowego

Kontrola ruchu osobowego

Przy wejściu do Państwa centrum logistycznego będziemy sprawdzać uprawnienia osób do przebywania na terenie obiektu. Wydamy gościom przepustkę, zaanonsujemy ich oraz wskażemy drogę. Nie dopuścimy do wtargnięcia osób nieuprawnionych. Dodatkowo każde wejście lub wyjście może zostać udokumentowane. Będziemy mogli również wdrożyć procedury kontrolujące Państwa pracowników.

Posterunki obchodowe

Przystępując do współpracy, wskażą Państwo, które trasy i miejsca wymagają szczególnej kontroli. Zweryfikujemy je i podpowiemy, gdzie dodatkowo mogą kryć się potencjalne zagrożenia, które elementy stanowią słaby punkt w zabezpieczeniu. Na tej podstawie zaproponujemy ewentualną modyfikację tras obchodów oraz zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Agenci Juwentus będą z ustaloną częstotliwością kontrolować teren zewnętrzny i otoczenie budynków magazynowych.

Posterunki obchodowe
Rzetelność obchodów

Rzetelność obchodów

Nasza agencja ochrony działa transparentnie – udostępnimy Państwu podgląd online systemu Active Guard, który rejestruje w czasie rzeczywistym wszystkie obchody naszych agentów dyżurnych. System automatycznie zaalarmuje operatora, jeśli nie dojdzie do obchodu danego punktu w zaprogramowanym czasie. W ten sposób będą Państwo mogli weryfikować czynności ochroniarzy, częstotliwość obchodów, trasy oraz wszelkie sygnały alarmowe z Państwa obiektu.

Obsługa centrali przeciwpożarowej i CCTV

Dział techniczny Juwentus zadba o przeszkolenie agentów przydzielonych do obsługi BMS z zakresu działania obiektowego systemu CCTV, kontroli dostępu oraz zarządzania budynkiem. Zespół ochrony będzie doskonale orientował się w topografii centrum logistycznego, rozmieszczeniu punktów dostępowych, zaworów, hydrantów, czujników pożarowych itp., co zagwarantuje Państwu skuteczną ochronę i efektywną współpracę ze służbami w przypadku zagrożenia lub awarii.

Obsługa centrali przeciwpożarowej i CCTV
Asysta przy załadunku

Asysta przy załadunku

Będziemy asystować przy załadunku i wyładunku towarów na terenie Państwa centrum logistycznego – podejmiemy niezbędne kroki ograniczające ryzyko wystąpienia szkód, kradzieży czy włamania. Sprawdzimy zgodność ilości i asortymentu z dokumentami. Indywidualnie dostosujemy odpowiednie procedury, które zapewnią należytą ochronę podczas przebiegu prac – np. nagrywanie czynności załadunku. Będziemy kontrolowali i przestrzegali wszelkich ustalonych formalności.

W CZYM PAŃSTWA WYRĘCZYMY?

Wsparcie administracyjne

Nasze wsparcie nie skończy się tylko na zapewnieniu Państwu profesjonalnej ochrony. W razie potrzeby możemy wesprzeć Państwa w obsłudze korespondencji, ewidencjonowaniu serwisów technicznych lub administrowaniu kartami kontroli dostępu. Będziemy asystować przy wszelkich pracach serwisowych prowadzonych w budynku i terenie – wind, szlabanów oraz systemów przeciwpożarowych. Będziemy również mogli wydawać przepustki i klucze oraz prowadzić elektroniczny rejestr osób wchodzących na teren obiektu.

Wsparcie administracyjne
Dodatkowe zadania

Dodatkowe zadania

Nasi doświadczeni i przeszkoleni agenci ochrony w sytuacji zagrożenia lub alarmu pożarowego przeprowadzą skoordynowaną ewakuację budynku. W przypadku pożaru agenci będą ściśle współpracować ze Strażą Pożarną – wskażą hydranty, zawory, wyłączniki prądu – i skoordynują akcję gaśniczą.

Potrzebujesz ochrony?

Potrzebujesz ochrony?
Dowiedz się co możemy Ci zaoferować!
Jak działa system

Jak ochronimy Państwa firmę?

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU

- Zabezpieczenie profesjonalnym systemem alarmowym
- Montaż systemu kontroli dostępu
- Regularne obchody terenu
- Obchody agentów ochrony monitorowane online (Active Guard)
- Obsługa centrali p.poż
- Koordynowanie ewakuacji obiektu

OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU
OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU

- Asysta przy załadunku
- Monitoring wizyjny
- Identyfikacja naczep
- Integracja z giełdami transportowymi
- Ochrona ładunku (kontrola temperatury, alarm otwarcia przestrzeni ładunkowej)

MONITORING OBIEKTU
MONITORING OBIEKTU

- Montaż kamer CCTV
- Monitoring wizyjny terenu
- Alarm napadowy monitorowany 24/7
- Wsparcie operatora dyżurnego i jednostek mobilnych Juwentus

ZADANIA DODATKOWE
ZADANIA DODATKOWE

- Montaż systemu kontroli dostępu (tripody)
- Obsługa recepcji
- Obsługa centrali p.poż
- Wsparcie administracyjne
- Kontrola ruchu osobowego
- Obsługa BMS
- Elektroniczna książka ochrony online

OCHRONA FLOTY
OCHRONA FLOTY

- Monitoring GPS pojazdów służbowych, ciągników, naczep i maszyn budowlanych
- Automatyczne przypomnienia o przeglądach technicznych
- Zabezpieczenie i ochrona przed kradzieżą
- Zdalna blokada pojazdów
- Integracja z giełdami transportowymi

SYSTEM KONTROLI RUCHU
SYSTEM KONTROLI RUCHU

- Kontrola ruchu pojazdów
- System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Weryfikacja dokumentów przewozowych
- Monitoring GPS pojazdów służbowych
- Kierowanie ruchem na terenie obiektu

Sprawdź również

Sprawdź również...

KONTROLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Korzystając z naszego monitoringu GPS, zyskają Państwo pewność, że pojazdy służbowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i eksploatowane we właściwy sposób. Aplikacja mobilna umożliwi wygenerowanie raportów z przebytych tras, kosztów paliwa oraz stylu jazdy danego kierowcy.

1