<h2>E-TOLL<p> NOWY SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH</h2>

E-TOLL

NOWY SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH

01.10.2021 nowy system poboru opłat e-TOLL ostatecznie zastąpi dotychczasowy viaTOLL. Obejmie on wszystkie płatne odcinki dróg i autostrad w Polsce. Obowiązek korzystania z systemu dotyczy wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Zmiana wynika z odejścia od technologii radiowej na rzecz technologii pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych i właśnie w ten sposób będzie odbywała się kontrola uiszczenia opłaty elektronicznej. Brak dokonania opłaty będzie wiązał się z nałożeniem i pobieraniem kar pieniężnych przez Główny Inspektor Transportu Drogowego. Kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontrolę używanego w pojeździe urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego oraz urządzenia pokładowego, wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, mogą przeprowadzać również funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

e-Toll zastępuje viaToll

Zmiany nakładają na kierowców obowiązek dokonywania opłat z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających udostępnianie danych geolokalizacyjnych. Pojazd wyposażony w odpowiedni moduł GPS (OBU lub ZSL) będzie wysyłał lokalizacyjne do portalu Ministerstwa Finansów. Opłaty będą naliczane na podstawie danych na temat dróg przejechanych przez kierowcę. System zarządzania pojazdami firmowymi Juwentus GPS umożliwia integrację floty samochodowej z systemem poboru opłat e-TOLL.

<h2>e-Toll zastępuje viaToll</h2>

Jak działa e-toll?

<h2>Jak skorzystać z nowego systemu E-Toll?</h2>

Jak skorzystać z nowego systemu E-Toll?

Wystarczy się zarejestrować, najprościej przez Internetowe Konto Klienta (IKK) i wybrać sposób przekazywania danych do systemu (OBU, ZSL lub aplikacja mobilna) oraz określić sposób płatności za przejazd. Użytkownicy sami będą mogli wybrać najwygodniejszy dla nich sposób przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu:

ZSL – zainstalowany sterownik na stałe w pojeździe
OBU – urządzenie geolokalizacyjne do samodzielnego montażu
Aplikacja mobilna e-TOLL PL

Urządzenia etoll

URZĄDZENIA OBU

do samodzielnej instalacji

 • e-TOLL aktywny systemem opłat drogowych
 • Dostęp do lokalizacji pojazdu online w:
 • - aplikacji mobilnej
  - aplikacji www

URZĄDZENIA ZSL

rozwiązania dla profesjonalistów

 • e-TOLL aktywny systemem opłat drogowych
 • Terminal GPS podłączony na stałe
 • Instalacja systemu przez specjalistów Juwentus
 • Opieka techniczno handlowa w całym okresie trwania umowy
 • Możliwość podłączenia pod CAN i TACHOGRAF
 • Możliwość pobierania plików DDD z tachografu i Karty Kierowcy
 • Dostęp do lokalizacji pojazdu online, historii, raportów, itp. w:
 • - aplikacji mobilnej
  - aplikacji www

Urządzenia OBU

Urządzenia OBU

Urządzenie do samodzielnego montażu daje możliwość naliczania należnej opłaty za przejazd drogami płatnymi. Aby korzystać z sieci dróg objętych systemem e-TOLL, należy wyposażyć pojazd w urządzenie pokładowe, które przesyła dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL, za pośrednictwem transmisji danych. Urządzenie pod zapalniczkę posiada wskaźnik informacyjny dla kierowcy o poprawności działania e-TOLL w postaci pulsującej diody w urządzeniu. Wersja pod akumulator posiada wirtualną diodę na aplikacji mobilnej kierowcy informujący o poprawności działania e-TOLL.

Urządzenia ZSL

W przypadku urządzeń ZSL należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym, celem uruchomienia dodatkowej usługi e-TOLL oraz jeśli to konieczne, wymiany urządzenia. W przypadku nowych użytkowników chcących korzystać z usług operatora ZSL należy skontaktować się z jednym z operatorów wskazanych na stronie Ministerstwa Finansów, którzy uzyskali pozytywny wynik w testach dopuszczających do systemu e- TOLL, podobnie jak ich urządzenia, co potwierdza zgodność z wymaganiami systemu e-TOLL.

Urządzenie lokalizacyjne ZSL jest zamontowane pod kokpitem i na stałe podłączone do instalacji elektrycznej pojazdu przez wykwalifikowanego pracownika JUWENTUS. Dioda sygnalizacyjna połączona z urządzeniem ZSL zainstalowana w miejscu widocznym dla kierowcy, dioda informuje, o działaniu e-TOLL. Dioda może być zainstalowana w kabinie kierowcy, w dowolnym miejscu, wybranym przez użytkownika pojazdu.

Urządzenia ZSL
Ulga e-TOLL w podatku dochodowym

Ulga e-TOLL w podatku dochodowym

Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (PIT) albo od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe (CIT)

Dodatkowe korzyści

System e-TOLL to przede wszystkim kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w punkcie obsługi i podpisania umowy, wgląd w historię opłat i zarządzenie kontem. To nowoczesny, wygodny sposób opłacenia przejazdu po drogach płatnych przez pojazdy ciężkie (powyżej 3,5 tony) w całej sieci dróg liczącej ok. 3 700 km, a także przez pojazdy lekkie na odcinkach autostrad zarządzanych przez Skarb Państwa. To oszczędność pieniędzy i czasu. To poprawa komfortu przejazdu.

Wybierając Juwentus GPS zyskujesz więcej. Oferujemy nowoczesne rozwiązanie biznesowe, wspierające zarządzanie flotą firmowych pojazdów. Nasz system udostępnia rozbudowany system raportowania, automatyczny odczyt plików DDD, obsługę systemu SENT GEO, ewidencję czasu pracy kierowcy, kontrolę zużycia paliwa oraz wiele innych narzędzi wspierających codzienną pracę Fleet Managera.

Dodatkowe korzyści

Masz pytania?

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Sprawdź również

Sprawdź również...

KONTROLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Korzystając z naszego monitoringu GPS, zyskają Państwo pewność, że pojazdy służbowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i eksploatowane we właściwy sposób. Aplikacja mobilna umożliwi wygenerowanie raportów z przebytych tras, kosztów paliwa oraz stylu jazdy danego kierowcy.

1