JAK DZIAŁAMY?

WIELOSTOPNIOWA OCHRONA

Nasz zintegrowany model ochrony, poza agentami na posterunkach, obejmuje dwóch dedykowanych koordynatorów ochrony, którzy będą odpowiedzialni za codzienne kontakty z Państwem, obsadę obiektu, szkolenia, wdrożenie i kontrolę przestrzegania procedur ochrony. Kolejnym ogniwem są operatorzy naszego całodobowego Centrum Monitorowania, którzy będą analizować wszystkie sygnały alarmowe z Państwa obiektu oraz zdalnie monitorować przebieg obchodów biurowca i jego otoczenia. W sytuacji zagrożenia agenci ochrony będą korzystać ze wsparcia naszych załóg interwencyjnych.

Lider zespołu ochrony

Dla Państwa wygody oraz usprawnienia komunikacji wskazujemy lidera zespołu ochrony, agenta ochrony o wysokich kompetencjach i doświadczeniu, który będzie obecny codziennie na posterunku. Rolą lidera jest przekazywanie Państwa oczekiwań i dyspozycji pozostałym agentom ochrony oraz przedstawianie Państwu rzetelnych raportów w formie ustnej lub za pomocą elektronicznej książki ochrony.

Lider zespołu ochrony
Elektroniczna książka ochrony

Elektroniczna książka ochrony

Zawiera raporty składane przez agentów ochrony, bieżącą dokumentację istotnych wydarzeń – wykaz awarii i stwierdzonych usterek, wizyt serwisowych czy rejestr gości. Zapewnimy Państwu możliwość zdalnego wydawania dyspozycji całemu zespołowi agentów, prowadzenia dialogu z liderem ochrony i bieżącą kontrolę nad ważnymi dla pracy biura kwestiami.

JAKI JEST ZAKRES NASZEJ OCHRONY?

Posterunki obchodowe

Przystępując do współpracy, wskażą Państwo, które trasy i miejsca wymagają szczególnej kontroli. Zweryfikujemy je i podpowiemy, gdzie dodatkowo mogą kryć się potencjalne zagrożenia, które elementy stanowią słaby punkt w zabezpieczeniu. Na tej podstawie zaproponujemy ewentualną modyfikację tras obchodów oraz zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Agenci Juwentus będą z ustaloną częstotliwością kontrolować otoczenie zewnętrzne i wnętrze biurowca.

Posterunki obchodowe
Rzetelność obchodów

Rzetelność obchodów

Nasza agencja ochrony działa transparentnie – udostępnimy Państwu podgląd online systemu Active Guard, który rejestruje w czasie rzeczywistym wszystkie obchody naszych agentów dyżurnych. W ten sposób będą Państwo mogli weryfikować czynności ochroniarzy, częstotliwość obchodów, trasy oraz wszelkie sygnały alarmowe z Państwa obiektu.

Obsługa miejsc parkingowych

Zadbamy o płynny i bezpieczny ruch pojazdów na parkingu i terenie wokół budynku. Do zadań agentów ochrony będzie należało monitowanie pojazdów wjeżdżających na teren obiektu – sprawdzanie i nadawanie uprawnień do parkowania oraz wskazywanie gościom i pracownikom konkretnych miejsc postojowych.

Obsługa miejsc parkingowych
Obsługa BMS i centrali przeciwpożarowej

Obsługa BMS i centrali przeciwpożarowej

Dział techniczny Juwentus zadba o przeszkolenie agentów przydzielonych do obsługi BMS z zakresu działania obiektowego systemu CCTV, kontroli dostępu oraz zarządzania budynkiem. Zespół ochrony będzie doskonale orientował się w topografii biurowca i jego otoczenia, rozmieszczeniu punktów dostępowych, zaworów, hydrantów, czujników pożarowych itp., co zagwarantuje Państwu skuteczną ochronę i efektywną współpracę ze służbami w przypadku zagrożenia lub awarii.

Dodatkowe zadania

Nasi doświadczeni i przeszkoleni agenci ochrony w sytuacji zagrożenia lub alarmu pożarowego przeprowadzą skoordynowaną ewakuację budynku. W przypadku pożaru agenci będą ściśle współpracować ze Strażą Pożarną – wskażą hydranty, zawory, wyłączniki prądu – i skoordynują akcję gaśniczą.

Dodatkowe zadania

W CZYM PAŃSTWA WYRĘCZYMY?

Obsługa recepcji

Obsługa recepcji

Recepcja to serce Państwa firmy i miejsce bezpośredniego kontaktu z klientami. Recepcjoniści Juwentus zostaną odpowiednio przeszkoleni, aby poza codziennymi czynnościami budowali pozytywny wizerunek Państwa firmy. Do ich obowiązków będzie należało udzielanie informacji gościom, anonsowanie interesantów, wydawanie przepustek i kluczy. Nasi agenci zadbają, aby dostęp do poszczególnych części Państwa biura miały wyłącznie osoby do tego uprawnione.

Wsparcie administracyjne

Nasze wsparcie nie skończy się tylko na zapewnieniu Państwu profesjonalnej ochrony. W razie potrzeby możemy wesprzeć Państwa w obsłudze korespondencji, ewidencjonowaniu serwisów technicznych lub administrowaniu kartami kontroli dostępu. Będziemy asystować przy wszelkich pracach serwisowych prowadzonych na terenie biurowca – wind, szlabanów oraz systemów przeciwpożarowych.

Wsparcie administracyjne

Potrzebujesz ochrony?

Potrzebujesz ochrony?
Dowiedz się co możemy Ci zaoferować!
Jak działa system

Jak ochronimy Państwa firmę?

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU

- Zabezpieczenie profesjonalnym systemem alarmowym
- Montaż systemu kontroli dostępu
- Regularne obchody terenu
- Obchody agentów ochrony monitorowane online (Active Guard)
- Obsługa centrali p.poż
- Koordynowanie ewakuacji obiektu

OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU
OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU

- Asysta przy załadunku
- Monitoring wizyjny
- Identyfikacja naczep
- Integracja z giełdami transportowymi
- Ochrona ładunku (kontrola temperatury, alarm otwarcia przestrzeni ładunkowej)

MONITORING OBIEKTU
MONITORING OBIEKTU

- Montaż kamer CCTV
- Monitoring wizyjny terenu
- Alarm napadowy monitorowany 24/7
- Wsparcie operatora dyżurnego i jednostek mobilnych Juwentus

ZADANIA DODATKOWE
ZADANIA DODATKOWE

- Montaż systemu kontroli dostępu (tripody)
- Obsługa recepcji
- Obsługa centrali p.poż
- Wsparcie administracyjne
- Kontrola ruchu osobowego
- Obsługa BMS
- Elektroniczna książka ochrony online

OCHRONA FLOTY
OCHRONA FLOTY

- Monitoring GPS pojazdów służbowych, ciągników, naczep i maszyn budowlanych
- Automatyczne przypomnienia o przeglądach technicznych
- Zabezpieczenie i ochrona przed kradzieżą
- Zdalna blokada pojazdów
- Integracja z giełdami transportowymi

SYSTEM KONTROLI RUCHU
SYSTEM KONTROLI RUCHU

- Kontrola ruchu pojazdów
- System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Weryfikacja dokumentów przewozowych
- Monitoring GPS pojazdów służbowych
- Kierowanie ruchem na terenie obiektu

Sprawdź również

Sprawdź również...

KONTROLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Korzystając z naszego monitoringu GPS, zyskają Państwo pewność, że pojazdy służbowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i eksploatowane we właściwy sposób. Aplikacja mobilna umożliwi wygenerowanie raportów z przebytych tras, kosztów paliwa oraz stylu jazdy danego kierowcy.

1