JAK DZIAŁAMY?

WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA

WIELOSTOPNIOWA OCHRONA

Nasz zintegrowany model ochrony, poza agentami na posterunkach, obejmuje dwóch dedykowanych koordynatorów ochrony, którzy będą odpowiedzialni za codzienne kontakty z Państwem, obsadę obiektu, szkolenia, wdrożenie i kontrolę przestrzegania procedur ochrony. Kolejnym ogniwem są operatorzy naszego całodobowego Centrum Monitorowania, którzy będą analizować wszystkie sygnały alarmowe z Państwa obiektu oraz zdalnie monitorować przebieg obchodów na terenie centrum handlowego i parkingu. W sytuacji zagrożenia agenci ochrony będą korzystać ze wsparcia naszych załóg interwencyjnych.

Lider zespołu ochrony

Dla Państwa wygody oraz usprawnienia komunikacji wskazujemy lidera zespołu ochrony, agenta ochrony o wysokich kompetencjach i doświadczeniu, który będzie obecny codziennie na posterunku. Rolą lidera jest przekazywanie Państwa oczekiwań i dyspozycji pozostałym agentom ochrony oraz przedstawianie Państwu rzetelnych raportów w formie ustnej lub za pomocą elektronicznej książki ochrony.

Lider zespołu ochrony
Elektroniczna książka ochrony

Elektroniczna książka ochrony

Zawiera raporty składane przez agentów ochrony, bieżącą dokumentację istotnych wydarzeń – wykaz awarii i stwierdzonych usterek, wizyt serwisowych, raport z ujęć i udaremnionych prób kradzieży itp. Zapewnimy Państwu możliwość zdalnego wydawania dyspozycji całemu zespołowi agentów, prowadzenia dialogu z liderem ochrony i bieżącą kontrolę nad kwestiami ważnymi dla pracy obiektu handlowego.

JAKI JEST ZAKRES NASZEJ OCHRONY?

Obsługa BMS i centrali przeciwpożarowej

Poprowadzimy nadzór nad systemem ochrony elektronicznej i zarządzania budynkiem – drzwi ewakuacyjne, kontrola dostępu, monitorowanie otwarcia i zamknięcia powierzchni handlowej. Zajmiemy się obsługą systemu nagłaśniającego i będziemy czuwać nad systemem przeciwpożarowym. Zespół ochrony będzie doskonale orientował się w topografii powierzchni handlowej oraz zaplecza biurowo-magazynowego, rozmieszczeniu punktów dostępowych, zaworów, hydrantów, czujników pożarowych itp., co zagwarantuje Państwu skuteczną ochronę i efektywną współpracę ze służbami w przypadku zagrożenia lub awarii.

Obsługa BMS i centrali przeciwpożarowej
Operator monitoringu wizyjnego

Operator monitoringu wizyjnego

Do naszych obowiązków będzie należał monitoring wizyjny wszystkich ciągów komunikacyjnych oraz wizyjna kontrola dostaw towaru. Będziemy obserwować parkingi, powierzchnię handlową i pozostałe pomieszczenia objęte zasięgiem kamer CCTV. Nasz operator błyskawicznie skieruje najbliżej położonego agenta ochrony w miejsce wymagające interwencji.

Posterunki obchodowe

Będziemy dokładnie kontrolować otoczenie zewnętrzne i wnętrze obiektu handlowego – ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, parkingi, pomieszczenia techniczne oraz zakamarki. Podejmiemy wszelkie interwencje na polecenie operatora BMS lub monitoringu. Po danych trasach będziemy chodzić z wyznaczoną i ustaloną przez Państwa częstotliwością. Dzięki innowacyjnej technologii Active Guard będą Państwo mieli online, dostęp do podglądów ze wszystkich obchodów – ich tras, czasu oraz sygnałów alarmowych.

Posterunki obchodowe
Ochrona linii kas

Ochrona linii kas

Naszym zadaniem będzie obserwacja klientów dokonujących zakupów na terenie Państwa obiektu. Skontrolujemy osoby dokonujące płatności, wchodzące i wychodzące. Dokonamy wyrywkowej kontroli paragonów i oznaczymy towary obce, wnoszone na teren sklepu przez klientów. Wezwiemy Policję i będziemy asystowali w ujęciu sprawców rabunku. Nasze działania zapobiegną kradzieżom ze strony Państwa klientów oraz pracowników.

Obsługa parkingu

Poprowadzimy rzetelny nadzór nad parkingiem. Zadbamy, by auta Państwa klientów były parkowane w wyznaczonych miejscach. Zapewnimy ład i będziemy czuwać nad utrzymaniem przejezdności ciągów komunikacyjnych.

Obsługa parkingu

W CZYM PAŃSTWA WYRĘCZYMY?

Wsparcie administracyjne

Na potrzeby Państwa obiektu handlowego możemy również ewidencjonować serwis techniczny. Będziemy asystować przy wszelkich naprawach – wind, szlabanów oraz systemów przeciwpożarowych – prowadzonych na terenie. Nasze umiejętności będą wykorzystywane w chwilach zagrożenia. Przeprowadzimy ewakuację budynku, a nasze profesjonalne działanie będzie miało bezpośrednie przełożenie na ochronę Państwa mienia i życia pracowników.

Wsparcie administracyjne

Potrzebujesz ochrony?

Potrzebujesz ochrony?
Dowiedz się co możemy Ci zaoferować!
Jak działa system

Jak ochronimy Państwa firmę?

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU

- Zabezpieczenie profesjonalnym systemem alarmowym
- Montaż systemu kontroli dostępu
- Regularne obchody terenu
- Obchody agentów ochrony monitorowane online (Active Guard)
- Obsługa centrali p.poż
- Koordynowanie ewakuacji obiektu

OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU
OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU

- Asysta przy załadunku
- Monitoring wizyjny
- Identyfikacja naczep
- Integracja z giełdami transportowymi
- Ochrona ładunku (kontrola temperatury, alarm otwarcia przestrzeni ładunkowej)

MONITORING OBIEKTU
MONITORING OBIEKTU

- Montaż kamer CCTV
- Monitoring wizyjny terenu
- Alarm napadowy monitorowany 24/7
- Wsparcie operatora dyżurnego i jednostek mobilnych Juwentus

ZADANIA DODATKOWE
ZADANIA DODATKOWE

- Montaż systemu kontroli dostępu (tripody)
- Obsługa recepcji
- Obsługa centrali p.poż
- Wsparcie administracyjne
- Kontrola ruchu osobowego
- Obsługa BMS
- Elektroniczna książka ochrony online

OCHRONA FLOTY
OCHRONA FLOTY

- Monitoring GPS pojazdów służbowych, ciągników, naczep i maszyn budowlanych
- Automatyczne przypomnienia o przeglądach technicznych
- Zabezpieczenie i ochrona przed kradzieżą
- Zdalna blokada pojazdów
- Integracja z giełdami transportowymi

SYSTEM KONTROLI RUCHU
SYSTEM KONTROLI RUCHU

- Kontrola ruchu pojazdów
- System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Weryfikacja dokumentów przewozowych
- Monitoring GPS pojazdów służbowych
- Kierowanie ruchem na terenie obiektu

Sprawdź również

Sprawdź również...

KONTROLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Korzystając z naszego monitoringu GPS, zyskają Państwo pewność, że pojazdy służbowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i eksploatowane we właściwy sposób. Aplikacja mobilna umożliwi wygenerowanie raportów z przebytych tras, kosztów paliwa oraz stylu jazdy danego kierowcy.

1