JAK DZIAŁAMY?

WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA

WIELOSTOPNIOWA OCHRONA

Nasz zintegrowany model ochrony, poza agentami na posterunkach, obejmuje dwóch dedykowanych koordynatorów ochrony, którzy będą odpowiedzialni za codzienne kontakty z Państwem, obsadę obiektu, szkolenia, wdrożenie i kontrolę przestrzegania procedur ochrony. Kolejnym ogniwem są operatorzy naszego całodobowego Centrum Monitorowania, którzy będą analizować wszystkie sygnały alarmowe z Państwa obiektu oraz zdalnie monitorować przebieg obchodów budynku i jego otoczenia. W sytuacji zagrożenia agenci ochrony będą korzystać ze wsparcia naszych załóg interwencyjnych.

Dowódca ochrony

Dowódca ochrony, posiadający najwyższe kompetencje i doświadczenie wśród zespołu ochrony, będzie nadzorował i koordynował wszystkie działania realizowane przez naszych agentów – zgodnie z zatwierdzonym przez Państwa planem ochrony. Do jego obowiązków będzie należało również prowadzenie dokumentacji ochrony.

Dowódca ochrony

JAKI JEST ZAKRES NASZEJ OCHRONY?

Posterunki obchodowe

Posterunki obchodowe

Opracujemy dla Państwa indywidualny system ochrony. Określimy w nim punkty kontrolne, czyli miejsca newralgiczne, które będą podlegały szczególnej weryfikacji. Nasi agenci będą patrolować obiekt po ustalonych trasach obchodowych zgodnie z wyznaczoną i potwierdzoną z Państwem częstotliwością. W przypadku zaobserwowania zagrożenia będą oni mogli natychmiast wezwać wsparcie naszej załogi interwencyjnej – korzystając z przycisku pomocy w urządzeniu Active Guard.

Rzetelność obchodów

Nasza agencja ochrony działa transparentnie – udostępnimy Państwu podgląd online systemu Active Guard, który rejestruje w czasie rzeczywistym wszystkie obchody naszych agentów dyżurnych. W ten sposób będą Państwo mogli na bieżąco weryfikować działania ochroniarzy, częstotliwość obchodów, trasy oraz wszelkie sygnały alarmowe z Państwa obiektu. System automatycznie zaalarmuje też operatora naszego całodobowego Centrum Monitorowania, jeśli nie dojdzie do obchodu danego punktu w zaprogramowanym czasie.

Rzetelność obchodów
Asysta otwarcia placówki

Asysta otwarcia placówki

Agenci ochrony asystujący podczas czynności otwierania i zamykania placówki są kwalifikowanymi pracownikami ochrony i posiadają pozwolenie na posługiwanie się bronią. Będą oni asystować pracownikom banku, aby uniknąć wymuszonego otwarcia obiektu i kradzieży. Możemy również realizować dla Państwa usługę dowozu, odbioru i depozytu kluczy.

W CZYM PAŃSTWA WYRĘCZYMY?

Plan ochrony i dokumentacja

Obiekt podlegający obowiązkowej ochronie nie może funkcjonować bez specjalistycznie przygotowanego planu ochrony. W porozumieniu z Państwa działem bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz specyfikacją obiektu, opracujemy profesjonalny plany ochrony, który zostanie następnie uzgodniony i zatwierdzony przez Wydział Postępowań Administracyjnych właściwej Komendy Policji. Naszym zadaniem będzie również kompleksowe prowadzenie dokumentacji związanej z planem ochrony.

Plan ochrony i dokumentacja
Magazyny broni

Magazyny broni

Magazyn broni w Państwa placówce zostanie przez nas odpowiednio przygotowany i zgłoszony do odbioru przez Wydział Postępowań Administracyjnych właściwej Komendy Policji. Będziemy również prowadzić dla Państwa gospodarkę bronią.

Potrzebujesz ochrony?

Potrzebujesz ochrony?
Dowiedz się co możemy Ci zaoferować!
Jak działa system

Jak ochronimy Państwa firmę?

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU

- Zabezpieczenie profesjonalnym systemem alarmowym
- Montaż systemu kontroli dostępu
- Regularne obchody terenu
- Obchody agentów ochrony monitorowane online (Active Guard)
- Obsługa centrali p.poż
- Koordynowanie ewakuacji obiektu

OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU
OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU

- Asysta przy załadunku
- Monitoring wizyjny
- Identyfikacja naczep
- Integracja z giełdami transportowymi
- Ochrona ładunku (kontrola temperatury, alarm otwarcia przestrzeni ładunkowej)

MONITORING OBIEKTU
MONITORING OBIEKTU

- Montaż kamer CCTV
- Monitoring wizyjny terenu
- Alarm napadowy monitorowany 24/7
- Wsparcie operatora dyżurnego i jednostek mobilnych Juwentus

ZADANIA DODATKOWE
ZADANIA DODATKOWE

- Montaż systemu kontroli dostępu (tripody)
- Obsługa recepcji
- Obsługa centrali p.poż
- Wsparcie administracyjne
- Kontrola ruchu osobowego
- Obsługa BMS
- Elektroniczna książka ochrony online

OCHRONA FLOTY
OCHRONA FLOTY

- Monitoring GPS pojazdów służbowych, ciągników, naczep i maszyn budowlanych
- Automatyczne przypomnienia o przeglądach technicznych
- Zabezpieczenie i ochrona przed kradzieżą
- Zdalna blokada pojazdów
- Integracja z giełdami transportowymi

SYSTEM KONTROLI RUCHU
SYSTEM KONTROLI RUCHU

- Kontrola ruchu pojazdów
- System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Weryfikacja dokumentów przewozowych
- Monitoring GPS pojazdów służbowych
- Kierowanie ruchem na terenie obiektu

Sprawdź również

Sprawdź również...

Ochrona zakładów przemysłowych - kontrola ruchu osobowego - Ochrona Juwentus

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wyselekcjonujemy odpowiedni zespół agentów ochrony, który zapewni bezpieczeństwo w Państwa firmie. Nasze działania skoordynujemy z Państwa potrzebami i wymogami Państwa branży.

1