OCHRONA OSIEDLI – KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Wysoki poziom bezpieczeństwa na osiedlu mieszkaniowym jest często najistotniejszym czynnikiem, który wpływa na decyzje osób zastanawiających się nad przeprowadzką. Właściciele budynków, zarządcy lub też wspólnoty mieszkaniowe powinny więc zadbać o podjęcie działań mających na celu zapobieganie wandalizmowi, kradzieżom i innym zdarzeniom. Nasza usługa ochrony osiedli mieszkaniowych to doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu uda się zapewnić najwyższy standard bezpieczeństwa.

DLACZEGO WARTO POSTAWIĆ NA PROFESJONALNĄ OCHRONĘ OSIEDLA?

Ochrona przed włamaniami, kradzieżami i wandalizmem

Kradzieże i włamania nadal stanowią realne niebezpieczeństwo, przeciw któremu warto stosować odpowiednio dobrane środki prewencyjne. Zdarzenia takie mogą bowiem doprowadzić nie tylko do utraty lub zniszczenia mienia, ale również do powstania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców. Profesjonalna ochrona osiedla pozwoli na odstraszenie potencjalnych sprawców przestępstw oraz na natychmiastowe wezwanie służb i ekip interwencyjnych. Co również bardzo ważne, zastosowanie odpowiednio dobranych środków zagwarantuje także zmniejszenie ryzyka wystąpienia aktów wandalizmu.

Ochrona przed włamaniami, kradzieżami i wandalizmem
Większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

Większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

Jedną z ogromnych korzyści, które zapewnia ochrona osiedli mieszkaniowych, jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Świadomość faktu, że zespół profesjonalistów nieustannie nadzoruje dany teren i reaguje na wszystkie niepokojące zdarzenia, daje bowiem pewność, że – bez względu na porę dnia – nic nie będzie nam zagrażało. Zyskiwane dzięki ochronie osiedli poczucie bezpieczeństwa stanowi natomiast ważny czynnik wpływający na ogólne zadowolenie mieszkańców i wzrost prestiżu okolicy.

Ochrona osiedla mieszkaniowego jako sposób na zwiększenie komfortu mieszkańców

Usługi ochrony osiedli mieszkaniowych nie ograniczają się wyłącznie do zwiększania bezpieczeństwa konkretnych osób i reagowania na zagrażające im sytuacje. Wiele udogodnień zapewnianych przez naszą firmę pozwala również w znacznym stopniu wpłynąć na komfort mieszkańców. Większość z nich doceni bowiem ułatwienia takie jak obsługa korespondencji czy przypominanie o serwisach i przeglądach.

Ochrona osiedla mieszkaniowego jako sposób na zwiększenie komfortu mieszkańców
Wzrost wartości nieruchomości dzięki ochronie osiedli mieszkaniowych

Wzrost wartości nieruchomości dzięki ochronie osiedli mieszkaniowych

Ochrona osiedla mieszkaniowego jest rozwiązaniem, które pozwala na zapobieganie przestępstwom oraz na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. To wszystko przekłada się natomiast na wzrost atrakcyjności okolicy, a tym samym na podniesienie wartości danych nieruchomości. Skorzystanie z naszych usług jest więc nie tylko sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa osiedli mieszkaniowych, ale również inwestycją, która może bardzo szybko przynieść spektakularne rezultaty.

JAK DZIAŁAMY?

Agenci na posterunkach

Ochrona fizyczna osiedli mieszkaniowych jest niezwykle ważnym elementem naszych kompleksowych usług. Jesteśmy w stanie zapewnić obecność naszych wyspecjalizowanych agentów, którzy będą nadzorować bezpieczeństwo i odpowiednio reagować na konkretne sytuacje. Pozwoli to na odstraszenie potencjalnych przestępców i szybkie podejmowanie wszystkich niezbędnych działań.

Koordynatorzy ochrony

Nasz zintegrowany model ochrony osiedli mieszkaniowych zapewnia również obecność dwóch dedykowanych koordynatorów ochrony, którzy będą odpowiedzialni za codzienne kontakty z Państwem, obsadę obiektu, szkolenia, wdrożenie i kontrolę przestrzegania procedur. Dzięki temu wszystkie działania będą odpowiednio zaplanowane i zorganizowane, co przełoży się na uzyskanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Operatorzy całodobowego Centrum Monitorowania

Kolejnym ogniwem naszego systemu ochrony osiedli mieszkaniowych są operatorzy całodobowego Centrum Monitorowania. Wykwalifikowani specjaliści będą analizować wszystkie sygnały alarmowe z Państwa obiektu oraz zdalnie nadzorować przebieg obchodów osiedla i jego otoczenia. Monitoring osiedli mieszkaniowych jest gwarancją szybkiego wykrywania wszystkich niebezpiecznych sytuacji i natychmiastowego podejmowania odpowiednich działań.

Wsparcie załóg interwencyjnych

Wsparcie naszych specjalistów to nie tylko dokładne patrolowanie i monitorowanie terenu, ale także akcje mające na celu przerwanie niepożądanych działań oraz zatrzymanie ich sprawców. Operatorzy poinformują więc odpowiednie służby od razu po wykryciu niebezpieczeństwa. W sytuacji zagrożenia agenci ochrony będą korzystać także ze wsparcia naszych załóg interwencyjnych. Dzięki temu zapewniana przez nas ochrona na terenie osiedla mieszkaniowego będzie niezwykle skuteczna i pozwoli na zminimalizowanie, a nawet całkowite uniknięcie wystąpienia wszelkich strat.

JAKI JEST ZAKRES NASZEJ OCHRONY?

Obsługa wjazdu i wejść na teren osiedla

Zadbamy o to, aby nieupoważnione osoby lub pojazdy nie dostały się na teren osiedla oraz aby ruch samochodowy po ulicach osiedlowych odbywał się bezpiecznie. Do naszych zadań będzie należało monitowanie pojazdów wjeżdżających i osób wchodzących – wpuszczanie gości, służb technicznych, komunalnych i ratunkowych. W razie konieczności otworzymy drogi pożarowe, szlabany i wejścia awaryjne.

Obsługa wjazdu i wejść na teren osiedla
Obsługa systemu monitoringu i przeciwpożarowego

Obsługa systemu monitoringu i przeciwpożarowego

Dział techniczny Juwentus zadba o przeszkolenie agentów dyżurnych z zakresu działania osiedlowego systemu kamer monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu. Będziemy monitorować ciągi komunikacyjne, parkingi, garaże podziemne, ogrodzenia oraz place zabaw. Zespół ochrony będzie doskonale orientował się w topografii osiedla, rozmieszczeniu punktów dostępowych, zaworów, hydrantów, czujników pożarowych itp., co zagwarantuje Państwu skuteczną ochronę i efektywną współpracę ze służbami w przypadku zagrożenia lub awarii.

Posterunki obchodowe

Przeprowadzimy regularne i rzetelne patrole terenu osiedla – sprawdzimy śmietniki, garaże, place zabaw. Będziemy dbali o przestrzeganie ciszy nocnej, a w sytuacji kryzysowej lub zakłócenia porządku wezwiemy wsparcie odpowiednich służb, lub załogi interwencyjnej. Po danych trasach będziemy chodzić z wyznaczoną i ustaloną przez Państwa częstotliwością.

Posterunki obchodowe

W CZYM PAŃSTWA WYRĘCZYMY?

Obsługa portierni i wsparcie administracyjne

Nasze wsparcie nie kończy się tylko na zapewnieniu Państwu profesjonalnej ochrony, będziemy mogli również udzielać informacji mieszkańcom i gościom, obsługiwać korespondencję i przesyłki lokatorów. Zajmiemy się również kwestiami technicznymi – zgłosimy usterkę, wezwiemy służby techniczne i będziemy sprawować nadzór nad kluczami do pomieszczeń technicznych.

Do naszych zadań będzie również należało przekazywaniem mieszkańcom pism i dokumentów od administracji. Będziemy przypominać o okresowych serwisach i poprowadzimy ewidencję kluczy.

Obsługa portierni i wsparcie administracyjne
Dodatkowe zadania

Dodatkowe zadania

Wieloletnie doświadczenie Juwentus przekłada się na umiejętności wykorzystywane w chwilach zagrożenia. Przeprowadzimy ewakuację w razie pożaru w bloku, a nasze profesjonalne działanie będzie miało bezpośrednie przełożenie na ochronę mienia i życie lokatorów. Będziemy ściśle współpracować ze Strażą Pożarną – wskażemy hydranty, zawory, wyłączniki prądu – i skoordynujemy akcję gaśniczą.

Potrzebujesz ochrony?

Potrzebujesz ochrony?
Dowiedz się co możemy Ci zaoferować!
Jak działa system

Jak ochronimy Państwa firmę?

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU

- Zabezpieczenie profesjonalnym systemem alarmowym
- Montaż systemu kontroli dostępu
- Regularne obchody terenu
- Obchody agentów ochrony monitorowane online (Active Guard)
- Obsługa centrali p.poż
- Koordynowanie ewakuacji obiektu

OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU
OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU

- Asysta przy załadunku
- Monitoring wizyjny
- Identyfikacja naczep
- Integracja z giełdami transportowymi
- Ochrona ładunku (kontrola temperatury, alarm otwarcia przestrzeni ładunkowej)

MONITORING OBIEKTU
MONITORING OBIEKTU

- Montaż kamer CCTV
- Monitoring wizyjny terenu
- Alarm napadowy monitorowany 24/7
- Wsparcie operatora dyżurnego i jednostek mobilnych Juwentus

ZADANIA DODATKOWE
ZADANIA DODATKOWE

- Montaż systemu kontroli dostępu (tripody)
- Obsługa recepcji
- Obsługa centrali p.poż
- Wsparcie administracyjne
- Kontrola ruchu osobowego
- Obsługa BMS
- Elektroniczna książka ochrony online

OCHRONA FLOTY
OCHRONA FLOTY

- Monitoring GPS pojazdów służbowych, ciągników, naczep i maszyn budowlanych
- Automatyczne przypomnienia o przeglądach technicznych
- Zabezpieczenie i ochrona przed kradzieżą
- Zdalna blokada pojazdów
- Integracja z giełdami transportowymi

SYSTEM KONTROLI RUCHU
SYSTEM KONTROLI RUCHU

- Kontrola ruchu pojazdów
- System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Weryfikacja dokumentów przewozowych
- Monitoring GPS pojazdów służbowych
- Kierowanie ruchem na terenie obiektu

Sprawdź również

Sprawdź również...

Ochrona zakładów przemysłowych - kontrola ruchu osobowego - Ochrona Juwentus

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wyselekcjonujemy odpowiedni zespół agentów ochrony, który zapewni bezpieczeństwo w Państwa firmie. Nasze działania skoordynujemy z Państwa potrzebami i wymogami Państwa branży.

1