JAK DZIAŁAMY?

WIELOSTOPNIOWA OCHRONA

Nasz zintegrowany model ochrony, poza agentami na posterunkach, obejmuje dwóch dedykowanych koordynatorów ochrony, którzy będą odpowiedzialni za codzienne kontakty z Państwem, obsadę obiektu, szkolenia, wdrożenie i kontrolę przestrzegania procedur ochrony. Kolejnym ogniwem są operatorzy naszego całodobowego Centrum Monitorowania, którzy będą analizować wszystkie sygnały alarmowe z Państwa obiektu oraz zdalnie monitorować przebieg obchodów osiedla i jego otoczenia. W sytuacji zagrożenia agenci ochrony będą korzystać ze wsparcia naszych załóg interwencyjnych.

JAKI JEST ZAKRES NASZEJ OCHRONY?

Obsługa wjazdu i wejść na teren osiedla

Zadbamy o to, aby nieupoważnione osoby lub pojazdy nie dostały się na teren osiedla oraz aby ruch samochodowy po ulicach osiedlowych odbywał się bezpiecznie. Do naszych zadań będzie należało monitowanie pojazdów wjeżdżających i osób wchodzących – wpuszczanie gości, służb technicznych, komunalnych i ratunkowych. W razie konieczności otworzymy drogi pożarowe, szlabany i wejścia awaryjne.

Obsługa wjazdu i wejść na teren osiedla
Obsługa systemu monitoringu i przeciwpożarowego

Obsługa systemu monitoringu i przeciwpożarowego

Dział techniczny Juwentus zadba o przeszkolenie agentów dyżurnych z zakresu działania osiedlowego systemu kamer monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu. Będziemy monitorować ciągi komunikacyjne, parkingi, garaże podziemne, ogrodzenia oraz place zabaw. Zespół ochrony będzie doskonale orientował się w topografii osiedla, rozmieszczeniu punktów dostępowych, zaworów, hydrantów, czujników pożarowych itp., co zagwarantuje Państwu skuteczną ochronę i efektywną współpracę ze służbami w przypadku zagrożenia lub awarii.

Posterunki obchodowe

Przeprowadzimy regularne i rzetelne patrole terenu osiedla – sprawdzimy śmietniki, garaże, place zabaw. Będziemy dbali o przestrzeganie ciszy nocnej, a w sytuacji kryzysowej lub zakłócenia porządku wezwiemy wsparcie odpowiednich służb, lub załogi interwencyjnej. Po danych trasach będziemy chodzić z wyznaczoną i ustaloną przez Państwa częstotliwością.

Posterunki obchodowe

W CZYM PAŃSTWA WYRĘCZYMY?

Obsługa portierni i wsparcie administracyjne

Nasze wsparcie nie kończy się tylko na zapewnieniu Państwu profesjonalnej ochrony, będziemy mogli również udzielać informacji mieszkańcom i gościom, obsługiwać korespondencję i przesyłki lokatorów. Zajmiemy się również kwestiami technicznymi – zgłosimy usterkę, wezwiemy służby techniczne i będziemy sprawować nadzór nad kluczami do pomieszczeń technicznych.

Do naszych zadań będzie również należało przekazywaniem mieszkańcom pism i dokumentów od administracji. Będziemy przypominać o okresowych serwisach i poprowadzimy ewidencję kluczy.

Obsługa portierni i wsparcie administracyjne
Dodatkowe zadania

Dodatkowe zadania

Wieloletnie doświadczenie Juwentus przekłada się na umiejętności wykorzystywane w chwilach zagrożenia. Przeprowadzimy ewakuację w razie pożaru w bloku, a nasze profesjonalne działanie będzie miało bezpośrednie przełożenie na ochronę mienia i życie lokatorów. Będziemy ściśle współpracować ze Strażą Pożarną – wskażemy hydranty, zawory, wyłączniki prądu – i skoordynujemy akcję gaśniczą.

Potrzebujesz ochrony?

Potrzebujesz ochrony?
Dowiedz się co możemy Ci zaoferować!
Jak działa system

Jak ochronimy Państwa firmę?

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU

- Zabezpieczenie profesjonalnym systemem alarmowym
- Montaż systemu kontroli dostępu
- Regularne obchody terenu
- Obchody agentów ochrony monitorowane online (Active Guard)
- Obsługa centrali p.poż
- Koordynowanie ewakuacji obiektu

OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU
OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU

- Asysta przy załadunku
- Monitoring wizyjny
- Identyfikacja naczep
- Integracja z giełdami transportowymi
- Ochrona ładunku (kontrola temperatury, alarm otwarcia przestrzeni ładunkowej)

MONITORING OBIEKTU
MONITORING OBIEKTU

- Montaż kamer CCTV
- Monitoring wizyjny terenu
- Alarm napadowy monitorowany 24/7
- Wsparcie operatora dyżurnego i jednostek mobilnych Juwentus

ZADANIA DODATKOWE
ZADANIA DODATKOWE

- Montaż systemu kontroli dostępu (tripody)
- Obsługa recepcji
- Obsługa centrali p.poż
- Wsparcie administracyjne
- Kontrola ruchu osobowego
- Obsługa BMS
- Elektroniczna książka ochrony online

OCHRONA FLOTY
OCHRONA FLOTY

- Monitoring GPS pojazdów służbowych, ciągników, naczep i maszyn budowlanych
- Automatyczne przypomnienia o przeglądach technicznych
- Zabezpieczenie i ochrona przed kradzieżą
- Zdalna blokada pojazdów
- Integracja z giełdami transportowymi

SYSTEM KONTROLI RUCHU
SYSTEM KONTROLI RUCHU

- Kontrola ruchu pojazdów
- System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Weryfikacja dokumentów przewozowych
- Monitoring GPS pojazdów służbowych
- Kierowanie ruchem na terenie obiektu

Sprawdź również

Sprawdź również...

Ochrona zakładów przemysłowych

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wyselekcjonujemy odpowiedni zespół agentów ochrony, który zapewni bezpieczeństwo w Państwa firmie. Nasze działania skoordynujemy z Państwa potrzebami i wymogami Państwa branży.

1