JAK DZIAŁAMY?

WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA
WIELOSTOPNIOWA OCHRONA

WIELOSTOPNIOWA OCHRONA

Nasz zintegrowany model ochrony, poza agentami na posterunkach, obejmuje dwóch dedykowanych koordynatorów ochrony, którzy będą odpowiedzialni za codzienne kontakty z Państwem, obsadę obiektu, szkolenia, wdrożenie i kontrolę przestrzegania procedur ochrony. Kolejnym ogniwem są operatorzy naszego całodobowego Centrum Monitorowania, którzy będą analizować wszystkie sygnały alarmowe z Państwa obiektu oraz zdalnie monitorować przebieg obchodów osiedla i jego otoczenia. W sytuacji zagrożenia agenci ochrony będą korzystać ze wsparcia naszych załóg interwencyjnych.

JAKI JEST ZAKRES NASZEJ OCHRONY?

Obsługa wjazdu i wejść na teren osiedla

Zadbamy o to, aby nieupoważnione osoby lub pojazdy nie dostały się na teren osiedla oraz aby ruch samochodowy po ulicach osiedlowych odbywał się bezpiecznie. Do naszych zadań będzie należało monitowanie pojazdów wjeżdżających i osób wchodzących – wpuszczanie gości, służb technicznych, komunalnych i ratunkowych. W razie konieczności otworzymy drogi pożarowe, szlabany i wejścia awaryjne.

Obsługa wjazdu i wejść na teren osiedla
Obsługa systemu monitoringu i przeciwpożarowego

Obsługa systemu monitoringu i przeciwpożarowego

Dział techniczny Juwentus zadba o przeszkolenie agentów dyżurnych z zakresu działania osiedlowego systemu kamer monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu. Będziemy monitorować ciągi komunikacyjne, parkingi, garaże podziemne, ogrodzenia oraz place zabaw. Zespół ochrony będzie doskonale orientował się w topografii osiedla, rozmieszczeniu punktów dostępowych, zaworów, hydrantów, czujników pożarowych itp., co zagwarantuje Państwu skuteczną ochronę i efektywną współpracę ze służbami w przypadku zagrożenia lub awarii.

Posterunki obchodowe

Przeprowadzimy regularne i rzetelne patrole terenu osiedla – sprawdzimy śmietniki, garaże, place zabaw. Będziemy dbali o przestrzeganie ciszy nocnej, a w sytuacji kryzysowej lub zakłócenia porządku wezwiemy wsparcie odpowiednich służb, lub załogi interwencyjnej. Po danych trasach będziemy chodzić z wyznaczoną i ustaloną przez Państwa częstotliwością.

Posterunki obchodowe

W CZYM PAŃSTWA WYRĘCZYMY?

Obsługa portierni i wsparcie administracyjne

Nasze wsparcie nie kończy się tylko na zapewnieniu Państwu profesjonalnej ochrony, będziemy mogli również udzielać informacji mieszkańcom i gościom, obsługiwać korespondencję i przesyłki lokatorów. Zajmiemy się również kwestiami technicznymi – zgłosimy usterkę, wezwiemy służby techniczne i będziemy sprawować nadzór nad kluczami do pomieszczeń technicznych.

Do naszych zadań będzie również należało przekazywaniem mieszkańcom pism i dokumentów od administracji. Będziemy przypominać o okresowych serwisach i poprowadzimy ewidencję kluczy.

Obsługa portierni i wsparcie administracyjne
Dodatkowe zadania

Dodatkowe zadania

Wieloletnie doświadczenie Juwentus przekłada się na umiejętności wykorzystywane w chwilach zagrożenia. Przeprowadzimy ewakuację w razie pożaru w bloku, a nasze profesjonalne działanie będzie miało bezpośrednie przełożenie na ochronę mienia i życie lokatorów. Będziemy ściśle współpracować ze Strażą Pożarną – wskażemy hydranty, zawory, wyłączniki prądu – i skoordynujemy akcję gaśniczą.

Potrzebujesz ochrony?

Potrzebujesz ochrony?
Dowiedz się co możemy Ci zaoferować!
Jak działa system

Jak ochronimy Państwa firmę?

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA OBIEKTU

- Zabezpieczenie profesjonalnym systemem alarmowym
- Montaż systemu kontroli dostępu
- Regularne obchody terenu
- Obchody agentów ochrony monitorowane online (Active Guard)
- Obsługa centrali p.poż
- Koordynowanie ewakuacji obiektu

OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU
OCHRONA STREFY ZAŁADUNKU

- Asysta przy załadunku
- Monitoring wizyjny
- Identyfikacja naczep
- Integracja z giełdami transportowymi
- Ochrona ładunku (kontrola temperatury, alarm otwarcia przestrzeni ładunkowej)

MONITORING OBIEKTU
MONITORING OBIEKTU

- Montaż kamer CCTV
- Monitoring wizyjny terenu
- Alarm napadowy monitorowany 24/7
- Wsparcie operatora dyżurnego i jednostek mobilnych Juwentus

ZADANIA DODATKOWE
ZADANIA DODATKOWE

- Montaż systemu kontroli dostępu (tripody)
- Obsługa recepcji
- Obsługa centrali p.poż
- Wsparcie administracyjne
- Kontrola ruchu osobowego
- Obsługa BMS
- Elektroniczna książka ochrony online

OCHRONA FLOTY
OCHRONA FLOTY

- Monitoring GPS pojazdów służbowych, ciągników, naczep i maszyn budowlanych
- Automatyczne przypomnienia o przeglądach technicznych
- Zabezpieczenie i ochrona przed kradzieżą
- Zdalna blokada pojazdów
- Integracja z giełdami transportowymi

SYSTEM KONTROLI RUCHU
SYSTEM KONTROLI RUCHU

- Kontrola ruchu pojazdów
- System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Weryfikacja dokumentów przewozowych
- Monitoring GPS pojazdów służbowych
- Kierowanie ruchem na terenie obiektu

Sprawdź również

Sprawdź również...

PROFESJONALNE WSPARCIE OPERATORA DYŻURNEGO

Możemy zintegrować Twój system alarmowy z całodobowym Centrum Monitorowania Juwentus. To podwójne zabezpieczenie zagwarantuje Ci naszą profesjonalną i błyskawiczną reakcję w każdej sytuacji zagrażającej Tobie, Twoim bliskim lub Twojemu mieniu.

1