Czy warto instalować alarm pożarowy?

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich bliskich z alarmem przeciwpożarowym

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich bliskich z alarmem przeciwpożarowym

Pojawienie się ognia i jego rozprzestrzenienie się w Twoim domu może wyrządzić ogromne szkody oraz zagrozić zdrowiu i życiu Twojej rodziny. Szybka reakcja pozwoli jednak zminimalizować konsekwencje pożaru lub nawet całkowicie mu zapobiec. Podjęcie natychmiastowych działań będzie możliwe dzięki wyposażeniu domu lub mieszkania w alarm przeciwpożarowy.

Alarm przeciwpożarowy – przed jakimi zagrożeniami Cię ochroni?

Zwarcie instalacji elektrycznej

Uszkodzenie instalacji elektrycznej może doprowadzić do nagłego wzrostu temperatury, iskrzenia lub pojawienia się łuku elektrycznego. Zjawiska te mogą skutkować powstaniem pożaru, który może szybko objąć swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego czujnika przeciwpożarowego możliwe będzie natychmiastowe wykrycie zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań.

Zwarcie instalacji elektrycznej
Pozostawienie niedogaszonej świeczki lub papierosa

Pozostawienie niedogaszonej świeczki lub papierosa

Choć ludzie są świadomi ryzyka wynikającego z pozostawienia niedogaszonego papierosa lub niezabezpieczonej świeczki, czynniki te nadal bywają przyczyną niekontrolowanego rozprzestrzenienia się ognia w domach i mieszkaniach. Rozwiązanie, jakim jest alarm przeciwpożarowy, pozwoli na szybkie wykrycie niebezpieczeństwa i minimalizację poniesionych strat.

Zapalenie się tłuszczu na kuchence

Opuszczanie kuchni w trakcie przygotowywania posiłków i pozostawianie włączonej kuchenki bez nadzoru może doprowadzać do powstania bardzo niebezpiecznych sytuacji. Chwila nieuwagi wystarczy, by tłuszcz z patelni lub garnka zapalił się i spowodował rozprzestrzenienie się ognia. Aby szybko wyeliminować zagrożenie, konieczna będzie szybka reakcja, której podjęcie możliwe będzie dzięki alarmowi pożarowemu.

Zapalenie się tłuszczu na kuchence
Pozostawienie włączonego urządzenia elektronicznego

Pozostawienie włączonego urządzenia elektronicznego

Urządzenia elektroniczne, takie jak nieposiadające odpowiednich zabezpieczeń żelazka, mogą po dłuższym czasie rozgrzać znajdujące się w ich otoczeniu materiały i przyczynić się do rozwoju pożaru. Pozostawienie takiego sprzętu bez nadzoru przez cały dzień może skutkować powstaniem ogromnych strat. Profesjonalny monitoring pożarowy pozwoli na wykrycie niebezpieczeństwa i poinformowanie o nim odpowiednich osób.

Twój dom pod ochroną!

Twój dom pod ochroną!
Dowiedz się co możemy Ci zaoferować!

Jak działa alarm przeciwpożarowy?

Wykrywanie dymu

Instalowany przez nas system przeciwpożarowy wyposażony jest w specjalistyczne czujniki, które wykrywają pojawienie się dymu i przekazują sygnał o zagrożeniu. To podstawowe zabezpieczenie, które cechuje się jednak niezwykle wysoką skutecznością w zapobieganiu powstawaniu pożarów lub ograniczaniu ich skutków.

Pomiar temperatury

Sensory, w które wyposażone są alarmy pożarowe, pozwalają na wykrycie nagłego i niespodziewanego wzrostu temperatury. Ta niezwykle skuteczna metoda rozpoznawania niebezpieczeństwa może powiadomić nas o zagrożeniu jeszcze przed rozprzestrzenieniem się ognia. Dzięki temu uda się szybko wyeliminować potencjalne ryzyko pożaru i uchronić się przed stratami.

Detekcja innych zagrożeń

Dostępne w naszej ofercie systemy alarmowe pozwalają na skuteczne wykrywanie innych często występujących zagrożeń. Dzięki zastosowaniu rozwiązań takich jak alarm tlenku węgla uda się zlokalizować problemy dotyczące bezpieczeństwa i podjąć działania mające na celu ich usunięcie.

Niezawodne informowanie o zagrożeniu pożarem

W przypadku zagrożenia pożarowego, czas reakcji jest niezwykle ważny, by możliwe było uratowanie zdrowia i życia znajdujących się w niebezpieczeństwie osób i zminimalizowanie strat materialnych. Dzięki profesjonalnie rozmieszczonej sieci detektorów możemy wykryć zagrożenie pożarem w ciągu kilku sekund. Tak szybkie uzyskanie informacji o niebezpieczeństwie pozwoli na natychmiastowe wezwanie pomocy i poinformowanie wyznaczonych osób.

Jak będziemy reagować?

Zawiadomimy służby ratunkowe

W momencie uruchomienia alarmu przeciwpożarowego niezwłocznie rozpoczniemy akcję zgodną z wcześniej ustaloną i zatwierdzoną przez Ciebie procedurą. W ramach naszych działań zadbamy o natychmiastowe powiadomienie służb ratunkowych o wystąpieniu danego incydentu. Nasze usługi monitoringu pożarowego pozwolą więc nie tylko wykryć czynniki, które nie będą jeszcze zauważalne przez domowników, ale także zareagować szybko i właściwie, co może być niewykonalne dla zaskoczonych zagrożeniem osób.

Wyślemy załogę interwencyjną

Aby zadbać o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny, po uruchomieniu alarmu przeciwpożarowego podejmiemy kompleksowe działania mające na celu zapewnienie najwyższego standardu bezpieczeństwa. Wysłana przez nas załoga interwencyjna błyskawicznie dotrze na miejsce i wykona niezbędne czynności ochronne.

Montaż i obsługa alarmu przeciwpożarowego

Jak wygląda montaż alarmu pożarowego?

Nasi specjaliści zajmą się dobraniem odpowiednich czujników do potrzeb Twojego budynku oraz montażem urządzeń w sposób pozwalający na natychmiastowe wykrycie zagrożenia. Poinformują Cię oni także o tym, jak działa system i wskażą pozwalający na wezwanie pomocy znak alarmu pożarowego.

Jak wygląda montaż alarmu pożarowego?
Serwis i naprawy systemu przeciwpożarowego

Serwis i naprawy systemu przeciwpożarowego

Regularne sprawdzanie stanu czujników jest kluczowe dla zapewnienia poprawnego działania systemu. Nasi specjaliści będą mogli wykonać dla Ciebie cykliczne przeglądy i konserwacje urządzeń, dzięki czemu zyskasz pewność, że alarm przeciwpożarowy działa sprawnie i gwarantuje Ci pełną ochronę.

Sprawdź również

Sprawdź również...

KONTROLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Korzystając z naszego monitoringu GPS, zyskają Państwo pewność, że pojazdy służbowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i eksploatowane we właściwy sposób. Aplikacja mobilna umożliwi wygenerowanie raportów z przebytych tras, kosztów paliwa oraz stylu jazdy danego kierowcy.

1