Medal Europejski Business Centre Club

Zamów E-Fakturę wspieraj ekologię

Medal Europejski Business Centre Club za usługę „Monitoring wizyjny i zdalna wideo-weryfikacja alarmów połączona z ochroną doraźną”

Z radością informujemy, iż marka Juwentus otrzymała nagrodę Medal Europejski za usługę "Monitoring wizyjny i zdalna wideo-weryfikacja alarmów połączona z ochroną doraźną". Business Centre Club po raz trzydziesty czwarty przyznało Medale Europejskie. Powyższa nagroda honoruje firmy, których produkty i usługi spełniają najwyższe standardy europejskie. Jest to wyróżnienie za ciężką pracę, poświęcenie i nieustępliwość, ale przede wszystkim docenia się tu przedsiębiorczość. Nagrodzeni przedsiębiorcy odebrali swoje medale z rąk prezesa BCC Jacka Goliszewskiego, Łukasza Bernatowicza – prezesa Związku Pracodawców BCC, Grażyny Majcher-Magdziak – członkini Rady Organizatorów BCC, a także europosła Janusza Lewandowskiego.

Prezes BBC Jacek Goliszewski w trakcie uroczystości skierował się do laureatów ze słowami: „Przełamaliście bariery, pokonaliście przeciwności i udowodniliście, że plany i dążenia można zmienić w sukces, bycie bardziej konkurencyjnym czy nawet liderem. Wasza determinacja, kreatywność i zdolność do podejmowania ryzyka stanowią motywację dla wszystkich innych, którzy chcą pójść Waszą drogą, którzy też dążą do sukcesu.”

Na czym polega wyjątkowość Medalu Europejskiego BBC?

Business Centre Club (BCC) to organizacja, która skupia przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu w Polsce. Jej celem jest promowanie przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju gospodarczego oraz kreowanie korzystnego środowiska biznesowego.
BCC został założony w 1991 roku i od tamtej pory działa jako klub biznesowy, integrując różnorodne branże i przedsiębiorstwa. Członkami klubu są zarówno przedstawiciele dużych, znanych firm, międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, uczelni wyższych, kancelarii prawnych, jak i małych, lecz dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, oraz dziennikarze, wydawcy, naukowcy, studenci i lekarze wojskowi.

Organizacja prowadzi różnorodne inicjatywy i projekty, które wspierają rozwój przedsiębiorczości, działają na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz reprezentują interesy biznesowe w dialogu z administracją i instytucjami publicznymi.

Medale Europejskie, które są przyznawane przez BCC, stanowią jedno z wyróżnień, jakie organizacja przyznaje firmom, które cechują się wysoką jakością produktów i usług oraz dbają o zgodność z europejskimi standardami.

Monitoring wizyjny dużych przedsiębiorstw – co oferujemy?

Wyróżnione medalem usługi monitoringowe i ochronne, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w siedzibach oraz otoczeniu biurowców, fabryk, magazynów itp. większych firm z różnych branż.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nieustannemu podążaniu za najnowszymi trendami, dostępności do innowacyjnych technologii i najwyższej jakości sprzętu, a także ukierunkowaniu na indywidualne potrzeby każdego klienta, jesteśmy w stanie oferować dedykowane usługi ściśle dopasowane do różnorodnych oczekiwań, specyfiki przedsiębiorstwa oraz wielkości i charakteru obiektu.

Kompleksowa usługa monitoringu wizyjnego obejmuje szereg rozwiązań:

 • Systemy kamer CCTV
  Projektujemy i instalujemy kamery przystosowane do pracy ciągłej, umożliwiając nieustanną rejestrację obrazu nawet w trudnych warunkach. Klienci mają dostęp do aplikacji Active Guard, która pozwala na kontrolę przebiegu obchodów wykonywanych przez naszych agentów.
 • Weryfikacja alarmów
  Dzięki zdalnemu monitorowaniu obrazu z kamer, operatorzy w Centrum Monitorowania Juwentus weryfikują sygnały alarmowe i podejmują odpowiednie działania, powiadamiając upoważnione osoby, służby lub wysyłając jednostkę interwencyjną na miejsce zdarzenia. Możliwość komunikacji dwukierunkowej pozwala na odstraszenie potencjalnych intruzów.
 • Wirtualny patrol
  Operatorzy regularnie łączą się z systemem kamer CCTV klienta według ustalonego harmonogramu i weryfikują obraz pod kątem niepokojących zdarzeń. Dzięki rotującemu zespołowi operatorów utrzymuje się wysoki poziom uwagi i percepcji.
 • Analityka obrazu
  Oferujemy kamery z opcją analityki obrazu opartej na sztucznej inteligencji. System potrafi rozpoznać różne obiekty na obrazie, minimalizując liczbę fałszywych alarmów. Ta technologia może być wykorzystywana w różnych kontekstach, od ochrony obiektów handlowych po monitorowanie stref bankomatowych.

Ochrona fizyczna osób i mienia – co obejmuje?

Świadczona przez nas usługa "Ochrona fizyczna osób i mienia" obejmuje różne typy obiektów, w tym biurowce i siedziby firm, zakłady przemysłowe, centra logistyczne oraz obiekty handlowe. Poniżej przedstawiam opis tej usługi w odniesieniu do każdego typu obiektu:

 • Biurowce i siedziby firm: Oferujemy kompleksowe zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w biurach i ich otoczeniu. Oprócz standardowych zadań, takich jak obsługa recepcji czy wydawanie przepustek, agenci są przeszkoleni do działania w sytuacjach zagrożenia, a w przypadku ewakuacji budynku ściśle współpracują ze służbami ratunkowymi.
 • Zakłady przemysłowe: W obiektach przemysłowych, charakteryzujących się dużym ruchem personelu i towarów, zapewniamy kompleksową ochronę budynków, ogrodzeń i terenów zewnętrznych. Ochrona działa zorganizowanie, co pozwala na efektywną kontrolę i zapobieganie dostępowi osób nieupoważnionych.
 • Centra logistyczne: Dostosowuje system bezpieczeństwa i plan ochrony do specyfikacji centrum logistycznego. Zapewniona zostaje ochrona magazynów, budynków administracyjnych oraz terenów zewnętrznych, w tym kontrola stref załadunku i wyładunku oraz ruchu osobowego. Połączenie profesjonalnej ochrony fizycznej z zaawansowaną technologią, taką jak aplikacja Active Guard, pozwala klientom na pełną kontrolę nad obchodami ochrony.
 • Obiekty handlowe: Ochrona obiektów handlowych jest szczególnie ważna ze względu na duży przepływ klientów i personelu. Przez lata działalności wypracowaliśmy skuteczne modele i procedury ochrony, które umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Agenci ochrony są przeszkoleni w nowoczesnych technikach zwalczania kradzieży, pomocy przedmedycznej oraz obsłudze klienta, co pozwala na kompleksową kontrolę nad centrum handlowym i jego otoczeniem.

Uzyskane wyróżnienie za opisane wyżej usługi to nie tylko wynik naszego dążenia do nieustannego rozwoju, ale przede wszystkim zasługa efektywnej kooperacji z klientami. Chcesz dowiedzieć się, jak może wyglądać nasza współpraca? Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz też

Włamania, napady czy też wypadki takie jak pożar i zalanie stanowią poważne zagrożenie zarówno dla naszego mienia, jak i dla bezpieczeństwa domowników. Profesjonalna ochrona domu jednorodzinnego pozwala na znaczne zredukowanie ryzyka wystąpienia wymienionych zdarzeń oraz na podjęcie natychmiastowych działań ratunkowych. Na jaki zakres ochrony domu warto się więc zdecydować i jak wybrać właściwą firmę ochroniarską?

W wyniku zatrucia czadem co roku umiera w Polsce kilkadziesiąt osób. Aby chronić się przed tym zagrożeniem, należy przede wszystkim regularnie sprawdzać sprawność urządzeń grzewczych i kominów. Niezwykle istotną czynnością, która pozwala zapobiec rozwojowi niebezpiecznych sytuacji, jest również montaż czujnika czadu. W poniższym artykule wyjaśniamy, dlaczego sprzęt ten jest aż tak ważny i czym powinniśmy kierować się przy jego wyborze.

Możemy z radością ogłosić, że firma Juwentus po raz kolejny otrzymała nagrodą Lauru Konsumenta oraz Konsumenckiego Lidera Jakości. Wyróżnienia te świadczą o docenieniu naszych usług zarówno przez Klientów, jak i przez ekspertów. Bardzo dziękujemy za Państwa zaufanie!

Sprawdź również...

Ochrona zakładów przemysłowych - kontrola ruchu osobowego - Ochrona Juwentus

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wyselekcjonujemy odpowiedni zespół agentów ochrony, który zapewni bezpieczeństwo w Państwa firmie. Nasze działania skoordynujemy z Państwa potrzebami i wymogami Państwa branży.

1