Jak monitorować pracę kierowców i pracowników w te

Zamów E-Fakturę wspieraj ekologię
Pełna kontrola z zachowaniem prawa do prywatności, stały nadzór, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa, pozwala na efektywniejszą realizację zadań, wspiera w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach. Oferowany przez nas monitoring GPS to wielofunkcyjne narzędzie umożliwiające monitorowanie pracy kierowców i pracowników znajdujących się poza terenem firmy. Jakie są jego główne atuty i co zyskasz dzięki jego wprowadzeniu?


Praca kierowców i pracowników w terenie

Powierzenie firmowego mienia wymaga pełnego zaufania zarówno w uczciwość, jak i umiejętności pracownika. Warto, jednakże wziąć pod uwagę wszelkie nieprzewidywalne warunki atmosferyczne, nieoczekiwane zdarzenia losowe, wypadki drogowe i awarie, będące stałym elementem pracy w terenie. Nic więc dziwnego, iż nowoczesne systemy nadzoru pracy kierowców i pracowników zyskują coraz większą popularność. Dzięki nim nie tylko zwiększamy możliwości kontroli, ale przede wszystkim podnosimy poziom bezpieczeństwa pracowników i powierzonego im mienia. 


Zalety monitoringu GPS

Bieżący nadzór nie ma na celu wyłącznie sprawdzania prawidłowości pełnienia obowiązków służbowych. Wielofunkcyjny system nawigacji satelitarnej GPS to doskonały sposób na zabezpieczenie się na wypadek kradzieży. Dzięki niemu zbieramy także informacje pozwalające na wprowadzenie zmian przynoszących znaczne oszczędności.


Ewidencja czasu pracy

Pracownicy wykorzystujący samochody służbowe do celów prywatnych to często jedno z większych utrapień właścicieli firm transportowych. Instalacja kompleksowego systemu nawigacji satelitarnej GPS pozwoli skutecznie ukrócić ten proceder. Nie ma ona jednak na celu kategorycznego zakazu poruszania się pojazdami poza wytyczone trasy. Specjalny moduł w naszej aplikacji, a także przełącznik trybu jazdy montowany w kabinach, pozwala jednoznacznie rozdzielić czas, w którym kierowca pracuje, od tego, w którym korzysta z pojazdu w celach prywatnych. Jakie są tego korzyści? Po pierwsze łatwiejsze rozliczenie czasu pracy, wykorzystanego paliwa itd. Po drugie, tryb prywatny gwarantuje anonimowość danych. Kierowca ma wówczas świadomość, iż fakt przełączenia w tryb prywatny zostanie odnotowany i zauważony, nie będzie mógł danego przejazdu wliczyć w koszty firmowe, ale jednocześnie ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy danym pojazdem porusza się więcej niż jeden kierowca, istotne jest wprowadzenie systemu identyfikacji. Dzięki niemu nie ma wątpliwości, w którym czasie pojazd był prowadzony przez daną osobę, czy kierowca nie przekroczył określonej liczby godzin, czy zatrzymał się na obowiązkowy postój itd.

Rozliczenia pojazdów


W jaki sposób system Juwentus GPS pomaga w rozliczeniu pojazdów? Nasze narzędzia pozwala nie tylko zbierać i gromadzić dane na temat bieżącej lokalizacji i przebytej trasy, ale także kontrolować poziom paliwa, miejsce jego tankowania i ilość, jaka została zużyta na danej trasie.

Innowacyjne sensory 3D w połączeniu z pozostałymi parametrami pojazdu dostarczają również informacji na temat stylu jazdy danego kierowcy. Przekraczanie ograniczeń prędkości, nagłe hamowanie, gwałtowne przyspieszanie… to potencjalne zagrożenia zdrowia i życia kierowcy i bezpieczeństwa mienia. Sposób użytkowania pojazdu wpływa też bezpośrednio na jego stan techniczny i może znacząco przyspieszyć konieczność wymiany części eksploatacyjnych. A jak wiadomo, częstsze naprawy generują dodatkowe, niepotrzebne koszty, których dzięki monitoringowi GPS możemy uniknąć.

Terminowość odwiedzonych punktów 

Praca w terenie nigdy nie jest w 100% zależna od samego pracownika. W związku z tym, poruszając się pojazdem ze wmontowanym kompleksowym systemem GPS, możemy na bieżąco śledzić przebieg trasy, aktualizować jej wytyczne, świadomie wybierać korzystniejsze opcje. Ponadto, dzięki możliwości śledzenia pojazdów w czasie rzeczywistym, otrzymując informacje o przewidywanym opóźnieniu w dotarciu do punktu docelowego, nadzorujący pracę może natychmiast powiadomić oczekującego na transport podwykonawcę, partnera biznesowego czy też klienta. Takie działania w znaczący sposób wpływają na postrzeganie naszej firmy, wzmacniają jej pozytywny wizerunek, pozwalają budować trwałe relacje biznesowe.

Monitoring GPS jako idealne narzędzie do zarządzania

Możliwość śledzenia lokalizacji kierowców poruszających się pojazdami firmowymi to przede wszystkim większa kontrola nad ich bezpieczeństwem oraz prawidłowością wypełniania służbowych obowiązków. Nowoczesny system monitoringu GPS to jednak nie tylko doraźne raporty, ale ogromna baza wręcz nieocenionego źródła wartościowych danych. Sposób raportowania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb. Generowane automatycznie i wysyłane z określoną częstotliwością, czytelne i obszerne raporty stanowią klucz do opracowywania planu rentownych zmian. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom można dużo łatwiej określić i wprowadzić w życie ulepszenia, które wpłyną na ograniczenie kosztów, a także wzrost efektywności, komfortu i wydajności pracy, zarówno samych pracowników terenowych, jak i osób planujących, raportujących i nadzorujących ich pracę.

Zobacz też

Zapewnienie bezpieczeństwa i nadzór nad dostępem do miejsc, danych i zasobów to podstawowe składowe właściwego zarządzania każdym przedsiębiorstwem, instytucją, obiektem użytku publicznego czy też prywatną posiadłością. W jaki sposób innowacyjne technologie pomagają w realizacji powyższego zadania? Z jakich komponentów składa się oferowany przez naszą firmę nowoczesny system kontroli dostępu? Dlaczego warto w niego zainwestować? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

W październiku w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się finał 33 edycji Medalu Europejskiego. W uroczystości uczestniczyli laureaci Honorowego Medalu Europejskiego, a także osoby reprezentujące Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, kanclerze Lóż Regionalnych BCC i przedstawiciele prasy.

Z radością informujemy, że marka Juwentus otrzymała nagrodę „Laur Klienta 2023”w kategorii „Ochrona osób i mienia”. Jest to kolejne wyróżnienie doceniające wiele lat ciężkiej pracy i dbanie o wysoką jakość oferowanych usług. Juwentus, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży ochroniarskiej.

Sprawdź również...

Ochrona zakładów przemysłowych - kontrola ruchu osobowego - Ochrona Juwentus

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wyselekcjonujemy odpowiedni zespół agentów ochrony, który zapewni bezpieczeństwo w Państwa firmie. Nasze działania skoordynujemy z Państwa potrzebami i wymogami Państwa branży.

1