System automatycznego zliczania klientów

Zamów E-Fakturę wspieraj ekologię
Zgodnie z regulacjami związanymi z pandemią COVID-19 sklepy, punkty usługowe oraz gastronomiczne są zobowiązane do przestrzegania liczby klientów przebywających wewnątrz. Ręczne zliczanie klientów może przysparzać wielu kłopotów. Mamy rozwiązanie, które świetnie sprawdza się w takich sytuacjach. System AIBOX to automat zliczający klientów i sterujący np. drzwiami lub sygnalizacją.

Jak to działa?
System zlicza osoby wchodzące i wychodzące ze sklepu. Niezależnie od ilości wejść, liczba klientów w środku jest stale monitorowana. Po przekroczeniu ustawionego wcześniej limitu system może automatycznie zablokować drzwi wejściowe lub wyemitować sygnał świetlny / dźwiękowy informujący o zaistniałej sytuacji.

Jeśli w sklepie jest działający system monitoringu CCTV IP z kamerami usytuowanymi na wejściu oraz wyjściu, to możliwe jest wykorzystanie tych kamer również do zliczania osób. W przypadku konieczności dodania kamer zliczających, wersja rozszerzona systemu zawiera dodatkowe kamery.

System może działać w sklepach o różnych formatach niezależnie od tego ile wejść Jeśli w sklepie jest tylko jedno wejście, którym klienci również wychodzą, system doda wchodzące oraz odejmie wychodzące osoby dzięki rozpoznaniu kierunku poruszania się. Sklepy z odrębnym wejściem oraz wyjściem są idealnym wariantem dla systemu AIBOX. Wiele wejść oraz wyjść w sklepie również nie stanowi problemu, dane są odpowiednio agregowane.

W zależności od powierzchni sklepowej, programowany jest dopuszczalny limit osób mogących przebywać jednocześnie w sklepie. System śledzi precyzyjnie wejścia oraz wyjścia, uwzględniając każdą przemieszczającą się osobę. Przekroczenie dopuszczalnego limitu osób uruchamia automatyczne akcje, które zostały wcześniej zaprogramowane. System umożliwia reset licznika przed otwarciem sklepu, tak aby dane nie były zaburzone przez np. personel sklepu.

Przykładowe akcje systemu po przekroczeniu limitu osób:
  • Uruchomienie komunikatu świetlnego, np. napis [STOP]
  • Wysłanie komendy zablokowania drzwi wejściowych
  • Uruchomienie komunikatu dźwiękowego
  • Sterowanie sygnalizacją, np. światło czerwone/zielone

Zobacz też

Żeby ochronić swoją rodzinę i dobytek, decydujemy się na system alarmowy, który skutecznie powstrzymuje zapędy złodziei. Jeśli jednak chcemy czuć się w pełni bezpiecznie, powinniśmy pomyśleć o dodatkowych czujkach specjalnych, które będą zapobiegały takim zagrożeniom jak pożar, zaczadzenie czy zalanie.

Sprawdź również...

KONTROLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Korzystając z naszego monitoringu GPS, zyskają Państwo pewność, że pojazdy służbowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i eksploatowane we właściwy sposób. Aplikacja mobilna umożliwi wygenerowanie raportów z przebytych tras, kosztów paliwa oraz stylu jazdy danego kierowcy.

1