Pakiet mobilności w 2023 roku – przewodnik

Zamów E-Fakturę wspieraj ekologię

Pakiet mobilności w 2023 roku – kompletny przewodnik dla kierowców i właścicieli firm transportowych


Przepisy prawne dotyczące pracy kierowców są nieustannie modyfikowane, a bieżące monitorowanie zmian jest niezbędne dla sprawnego zarządzania firmą transportową. Pakiet mobilności obowiązujący od 2020 roku, wprowadził szereg regulacji, które w znaczącym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie przewoźników. Nadal nie każdy orientuje się jednak we wszystkich zmianach, które zostały wtedy wdrożone. W poniższym artykule wyjaśniamy więc, co to jest pakiet mobilności, jak ewoluował on na przestrzeni lat i co zmieni się w nim w przyszłości.


Pakiet mobilności – co to jest?


Pakiet mobilności to zbiór ustaleń dotyczących czasu i warunków pracy oraz wynagrodzenia kierowców świadczących usługi na terenie Unii Europejskiej. Reguluje on wiele zagadnień związanych z transportem drogowym, dlatego jego znajomość jest niezbędna zarówno dla kierowców ciężarówek, jak i dla właścicieli firm transportowych i wszystkich pracowników, których zadaniem jest sprawne zarządzanie flotą. Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów może bowiem skutkować otrzymaniem wysokich kar.

W pierwotnej formie pakiet mobilności dla kierowców ciężarówek zaczął obowiązywać w 2020 roku. Już wtedy zakładał on jednak, że w kolejnych latach będą pojawiały się następne zmiany regulujące pracę osób zatrudnionych w transporcie drogowym. Warto więc przyjrzeć się temu, jak pakiet mobilności początkowo wpłynął na pracę kierowców, jak jego kolejne zmiany oddziaływały na branżę transportową oraz jakie jeszcze modyfikacje pojawią się w przyszłości.


Początkowy zakres zmian wprowadzonych w pakiecie mobilności


Ogłoszenie zmian, które miał wdrażać pakiet mobilności dla kierowców, wywołało ogromne zainteresowanie pracowników transportu drogowego. Regulacje te w bardzo dużym stopniu wpływały bowiem na warunki pracy i często wymagały zmiany dotychczasowego sposobu organizowania tras. W życie weszły bowiem wtedy takie zmiany jak:

  • Obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego lub miejsca zamieszkania – zgodnie z pakietem mobilności powrót taki musi odbyć się nie rzadziej niż co 4 tygodnie;

  • Możliwość przedłużania dziennego i tygodniowego czasu jazdy – w wyjątkowych okolicznościach kierowca uprawniony jest do przekroczenia dziennego i tygodniowego czasu o maksymalnie godzinę, aby móc dotrzeć do centrum operacyjnego lub do miejsca zamieszkania; jeżeli kierowca wykorzysta 30 minutową przerwę bezpośrednio przed dodatkowym czasem, czas ten może zostać wydłużony o maksymalnie 2 godziny;

  • Regulacja zasad dotyczących odbierania odpoczynków tygodniowych – po spełnieniu określonych wymagań kierowcy międzynarodowi mogą wykonać dwa skrócone odpoczynki tygodniowe regularne z rzędu;

  • Zakaz odbierania regularnego odpoczynku w kabinie – odpoczynki regularne muszą odbywać się w miejscu z infrastrukturą noclegową i sanitarną.


Pakiet mobilności 2022 – najważniejsze zmiany


Już w swojej pierwszej wersji pakiet mobilności wywarł duży wpływ na pracę kierowców ciężarówek. Kolejne lata przyniosły jednak następne istotne regulacje. Nowe przepisy pakietu mobilności pojawiły się już w 2022 roku i były one na tyle ważne, że zaczęto określać je jako pakiet mobilności 2022. Wśród przyjętych zmian możemy wyróżnić między innymi:

  • Zmiany zasad wyliczania wynagrodzenia kierowców świadczących usługi kabotażowe i cross-trade – płace powinny być adekwatne do tych obowiązujących w państwie, w którym świadczona jest ta usługa;

  • Obowiązkowy powrót kierowcy do bazy maksymalnie po 8 tygodniach od jej opuszczenia – w ciągu 8 tygodni kierowca musi wrócić do bazy firmy mieszczącej się w państwie, z którego wyruszył;

  • Obowiązkowa przerwa między kabotażami – po wykonaniu trzech operacji kabotażowych w danym kraju, konieczne jest odczekanie czterech dni, zanim możliwy będzie kolejny kabotaż;

  • Likwidacja podróży służbowych kierowców międzynarodowych – pełnienie obowiązków w ramach przewozu międzynarodowego nie jest już traktowane jako podróż służbowa;

  • Obowiązek wpisu kraju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego – kierowca musi to zrobić na pierwszym miejscu postojowym po przejeździe przez granicę;

  • Zmiany w zasadach funkcjonowania przewoźników zarządzających flotą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – przewoźnicy muszą między innymi posiadać siedzibę firmy oraz niezbędne zezwolenia.


Pakiet mobilności 2023 – przepisy


Dla firmy transportowej najbardziej interesujące jest z pewnością to, jak w tym momencie wygląda pakiet mobilności 2023. To w końcu do obecnego stanu prawnego przystosowane muszą być wszelkie działania. Przepisy pakietu mobilności 2023 uwzględniają zarówno regulacje wdrożone w 2020 i 2022 roku, jak i zmiany, które weszły w życie w sierpniu 2023 roku. Zgodnie z nimi każdy nowy pojazd musi być wyposażony w inteligentny tachograf drugiej generacji. Dodatkowo urządzenia te będą musiały pojawić się do 31.12.2024 roku w miejsce obecnych tachografów cyfrowych i analogowych, a do 21.08.2025 również w miejsce inteligentnych tachografów pierwszej generacji.

Warto przy tym pamiętać, że pakiet mobilności zmiany w działaniu firm transportowych wprowadzi również  1 lipca 2026 roku. Ich przedmiotem będzie obowiązek instalacji i użytkowania tachografów dla busów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, które wykorzystywane są w międzynarodowym transporcie rzeczy i w kabotażu. Firmy transportowe posiadające takie pojazdy będą także musiały dostosować się do przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006, które reguluje między innymi kwestie takie jak czas pracy i przerw. W przyszłości konieczne ma być również przechowywanie danych z tachografu z okresu ostatnich 56 dni.

Ciągłe śledzenie zmian prawnych oraz kontrolowanie poprawności wykonywania wszelkich obowiązków jest dla firmy transportowej ogromnym wyzwaniem. Każdy błąd może powodować nie tylko kary finansowe, ale i utratę reputacji firmy. Aby zyskać pewność, że kierowca nie łamie przepisów, warto zastosować odpowiedni monitoring GPS, który będzie ostrzegał o naruszeniach. Dzięki niemu dużo łatwiej będzie zweryfikować między innymi to, czy wszystkie działania firmy są zgodne z pakietem mobilności.

Pakiet mobilności

Zobacz też

Niektóre osoby mogą uważać, że sprzątanie to prosta czynność, a znalezienie firmy, która świadczy profesjonalne usługi porządkowe nie jest niczym trudnym. Łatwo jest jednak przekonać się o niezgodności z prawdą tego twierdzenia. Na rynku działa obecnie bowiem wiele firm sprzątających, a świadczony przez nie zakres i poziom usług znacznie się od siebie różni. Osoby, którym zależy na najwyższych standardach porządku, muszą więc poświęcić dużo uwagi, aby znaleźć specjalistów, którym można zaufać. Będzie to jednak znacznie łatwiejsze, kiedy dowiemy się, jakimi cechami wyróżnia się profesjonalna firma sprzątająca.

Monitoring wizyjny to rozwiązanie, na które często decydują się firmy chcące zadbać o wysokie standardy bezpieczeństwa. Decyzja o wyborze konkretnego systemu często nie jest jednak poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Nie wszyscy zdają sobie bowiem sprawę z faktu, że nowoczesne technologie zapewniają nie tylko ochronę obiektu, ale także automatyzację i usprawnienie wielu zadań. By móc podjąć właściwą decyzję, warto więc przyjrzeć się temu, jakie korzyści da firmie nowoczesny system monitoringu wizyjnego.

Juwentus GPS w swojej aplikacji do monitorowania pojazdów zapewnia profesjonalne mapy Google Maps (wer. Profesional) oraz HERE Maps (nowość) jako odpłatną opcję dla użytkowników systemu GPS24. Dzięki tej funkcji w naszym systemie wyróżniamy się na tle innych dając naszym użytkownikom możliwość korzystania z obu map oraz ich przełączania w dowolnym momencie. Każdy z dostawców map, zarówno Google Maps jak i mapy Here, ma swoje mocne strony. Wykorzystując ich połączenie przy planowaniu, daje najlepsze rezultaty oraz możliwość najbardziej efektywnego wyznaczania przejazdów.

Sprawdź również...

KONTROLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Korzystając z naszego monitoringu GPS, zyskają Państwo pewność, że pojazdy służbowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i eksploatowane we właściwy sposób. Aplikacja mobilna umożliwi wygenerowanie raportów z przebytych tras, kosztów paliwa oraz stylu jazdy danego kierowcy.

1