Instalacja i rejestracja

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Aplikacja służy do obsługi central alarmowych Alarm Control EBS (CPXwired oraz Callisto). Aby pobrać aplikację, należy wejść do sklepu Google Play lub Apple AppStore i pobrać aplikację EBS Security.

Android: POBIERZ

iOS: POBIERZ

Ekran startowy

Ekran startowy

1. Logowanie - pozwala zalogować się do wcześniej utworzonego konta, np. w przypadku reinstalacji aplikacji

2. Rejestracja - wymagana dla nowych użytkowników logujących się pierwszy raz do aplikacji oraz dla tych, którzy nie podawali wcześniej swojego adresu email w trakcie rejestracji.

Rejestracja

Rejestracja

Po zainstalowaniu aplikacji należy zarejestrować się używając poniższych parametrów:

1. Adres serwera aplikacji:

ac-ebs.juwentus.pl/ava

2. Nr centrali: znajduje się na płycie głównej urządzenia. Aby go odczytać należy otworzyć obudowę lub zadzwonić do Biura Obsługi Klienta. Przy nowo instalowanych systemach numer zostanie przekazany przez technika Juwentus.

3. Kod użytkownika: kod służący do sterowania systemem, ustalony podczas instalacji systemu.

4. Adres e-mail: podanie adresu umożliwi odzyskanie ustawień aplikacji w przypadku zmiany telefonu.

Po zatwierdzeniu powyższych danych aplikacja połączy się z serwerem i umożliwi współpracę telefonu z centralą.

UWAGA

Podczas rejestracji telefon musi mieć uruchomioną transmisję danych lub być w sieci Wi-Fi!

Logowanie

Logowanie

Jeśli w trakcje rejestracji, użytkownik podał adres email, po zainstalowaniu nowej aplikacji może zalogowć się do konta w chmurze. W tym wypadku nie musi wykonywać ponownej rejestracji centrali alarmowej w aplikacji - wystarczy, że poda adres serwera, adres email użyty podczas rejestracji i kod użytkownika, a wszystkie wcześniej wprowadzone dane zostaną zsynchronizowane.

Obsługa aplikacji

Status obiektu, sterowanie

Status obiektu, sterowanie

1. Dane obiektu - Zdjęcie obiektu, dane teleadresowe, wizualizacja stanu stref centrali alarmowej

2. Stan strefy oraz przyciski zmiany jej statusu

3. Kolor czerwony - Strefa uzbrojona

4. Kolor pomarańczowy - Strefa uzbrojona w trybie obwodowym

5. Kolor zielony - Strefa rozbrojona

6. Lista linii w danej strefie, wraz z informacją o ich stanie, blokadach i pamięci alarmów

7. Funkcje SmartHome - Sterowanie wyjściami

8. Widok stanu obiektu

9. Historia zdarzeń

UWAGA

Przy zmianie statusu strefy animacja przetwarzania może wyświetlać się przez dłuższą chwilę, nie oznacza to zawieszenia systemu

BLOKOWANIE ORAZ STATUSY LINII

BLOKOWANIE ORAZ STATUSY LINII

Aby zablokować wybraną linię, przyciśnij ją i przytrzymaj przez chwilę. Na dole ekranu pojawi się opcja „Zablokuj linię” (1)

Historia obiektów

Historia obiektów

1. Filtr zdarzeń

2. Lista zdarzeń - Na liście, różne rodzaje zdarzeń prezentowane są za pomocą odpowiednich ikon i kolorów

Ustawienia

Ustawienia

1. Ustawienia obiektów - Umożliwia zmianę danych obiektu, opis stref, linii oraz aktualizację zdjęcia.Pozwala również na dodanie (zarejestrowanie) kolejnej centrali alarmowej w aplikacji

2. Zmiana kodu PIN - Pozwala zmienić kod pin do aplikacji AVA

3. Język - Pozwala przełączać się pomiędzy wersjami językowymi aplikacji

4. Wylogowanie - Wylogowuje użytkownika z aplikacji i pozwala na zalogowanie się na inne konto, albo wykonanie ponownej rejestracji centrali alarmowej

Ustawienia obiektu

Ustawienia obiektu

1. Zdjęcie obiektu, dotknięcie pozwala na zrobienie nowego zdjęcia

2. Formularz edycyjny danych centrali alarmowej

W przypadku zmiany kodu użytkownika w centrali należy użyć funkcji "nowy kod użytkownika" w formularzu edycji obiektu, aby dostosować aplikację do pracy z nowym ustawieniem w centrali alarmowej.

Sprawdź również...

KONTROLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Korzystając z naszego monitoringu GPS, zyskają Państwo pewność, że pojazdy służbowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i eksploatowane we właściwy sposób. Aplikacja mobilna umożliwi wygenerowanie raportów z przebytych tras, kosztów paliwa oraz stylu jazdy danego kierowcy.

1